Arapahoe Sports Center (Indoor)

7300 South Fraser Street, Centennial, CO 80112

summer 2019 SESSION (jun 3 - aug 25)

Koalas: 15 months - 3 years (Parent/Child)

 • Tue 4:30

 • Weds 4:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 9:00, 10:00

Bears: 3 - 4 years

 • Tue 5:30

 • Weds 4:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 9:00, 10:00

Polar Bears: 4 - 6 years

 • Tue 5:30, 6:30

 • Weds 5:30, 6:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 11:00

Polar Bears: 7 - 12 years

 • Tue 6:30

 • Weds 6:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 11:00


fall 2019 SESSION (aug 26 - nov 17)

Koalas: 15 months - 3 years (Parent/Child)

 • Tue 4:30

 • Weds 4:30

 • Fri 9:30, 10:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 9:00, 10:00

Bears: 3 - 4 years

 • Tue 4:30, 5:30

 • Weds 4:30, 5:30

 • Fri 9:30, 11:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 9:00, 10:00

Polar Bears: 4 - 6 years

 • Tue 5:30, 6:30

 • Weds 5:30, 6:30

 • Fri 10:30, 11:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 11:00

Polar Bears: 7 - 12 years

 • Tue 6:30

 • Weds 6:30

 • Sat 9:30, 10:30, 11:30

 • Sun 11:00